دفتر پلیس+10 فردیس کد261119

تمدیدو صدورگواهینامه
نویسنده : - ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۸
 

تمدید گواهینامه و صدور المثنی

 

تمدید گواهینامه و صدور المثنی

مدارک لازم جهت تعویض گواهینامه پایه یکم

مدارک لازم جهت تعویض گواهینامه پایه دوم

 

 

معاینات پزشکی متقاضیان گواهینامه
1- متقاضی گواهینامه پس از اخذ برگه درخواست از دفاتر خدمات دولت الکترونیک جهت معاینه به مطب پزشکان طرح که لیست شان در دفاتر مذکور نصب شده مراجعه می نمایند.
2-پزشکان طرح موظفند پس از روئت اصل گواهینامه قبلی و اصل شناسنامه یا اصل پاسبورت با تاریخ معتبر یا کارت ملی عکس دار یا کارت پایان خدمت با مشخصات متقاضی گواهینامه مندرج در برگه درخواست و فرد مراجعه کننده تطبیق داده پس از انجام معاینه کامل مطابق آخرین دستورالعملهای ارسالی نظریه پزشکی خود را مبنی بر داشتن صلاحیت رانندگی را در کادر مخصوص برگه درخواست درج و مهر و امضاء نمایند و ضمنا عکس الصاقی در برگه مذکور نیز بایستی حتما مهر شود.

تبصره :
متقاضیانی که بنا به تشخیص پزشکان طرح نیاز به کمیسیون تخصصی دارند پس از صدور معرفی نامه بایستی به مرکز معاینات پزشکی بهداری کل ناجا ارجاع داده شوند.
تبصره :
بر اساس این دستورالعمل متقاضی ارجاعی به کمیسیون موظف است هزینه معاینات کمیسیون را مطابق تعرفه های وزارت بهداشت و درمان به بیمارستان پرداخت نماید .
پزشکان طرح موظفند از جمله معاینات پزشکی اندازه گیری قدرت بینایی چشم را در اتاقی به طول حداقل 6 متر انجام دهند .
پزشکان طرح موظفند حداقل تجهیزات معاینه و امکانات لازم جهت این امر از جمله تابلوی استاندارد معاینه چشم برای تعیین میزان حدت بینایی و دفتر ثبت که جهت ثبت مشخصات متقاضیان مطابق چارت پیوستی برای این امر اختصاص دهند و امهار که شامل مهر با عینک یا لنز تک چشمی مهر کاردان فنی ( برای افرادی که نقص عضو دارند ) مهر تست عدم اعتیاد برای متقاضیان غیر پایه یکم که مشکوک به اعتیاد می باشند بایستی در اختیار داشته باشند .
پزشکان طرح موظف اند با تهیه قبض ویزیت شماره دار که در آن نسبت به پذیرش متقاضی اقدام نموده و حتما در قبض و ته قبض مشخصات متقاضی را درج نمایند.
پزشکان طرح موظف اند آمار عملکرد ماهانه را طبق نمونه فرم تا پنجم هر ماه به مرکز معاینات پزشکی بهی کل ناجا ارسال نمایند.

مدارک لازم جهت تعویض گواهینامه پایه یکم
1- اصل گواهینامه پایه یکم (که مدت ده سال اعتبار آن به اتمام رسیده و یا مخدوش و یا مهر و مندرجات آن ناخوانا شده ویا اینکه مشخصات شناسنامه ای فرد و یا وضعیت جسمانی دارنده گواهینامه تغییر یافته باشد).

2- یکبرگ فتوکپی خوانا از شناسنامه و در صورتیکه شناسنامه دارای توضیح می باشد( توضیحات بایستی ممهور به مهر ثبت احوال باشد ) یکبرگ فتوکپی خوانا از صفحه توضیحات شناسنامه نیز لازم است.
3- یکبرگ فتوکپی خوانا از کارت ملی

4- 2قطعه عکس جدید رنگی با زمینه سفید مربوط به سال جاری در ابعاد 4*3 با چاپ برقی (عکس فوری نباشد) تمام رخ بدون (کلاه، کراوات، عینک ) با چهره متعارف و برای خانمها با حجاب اسلامی و گردی صورت مشخص باشد (بدون آرایش و عینک دودی).

5- فیشهای بانکی پرداخت شده به نام متقاضی که عبارتند از:

شماره حسابهای پرداختی به بانک ملی

پایه 2

پایه 1

موتور

ب 1 موقت

2171151303003 وزارت کشور(سیبا)

30000 ریال

40000ریال

15000 ریال

30000 ریال

وزارت دارایی
(2171159008009)

5000 ریال

5000 ریال

5000 ریال

5000 ریال

وزارت دارایی
(2171151304001)

به ازای هرسال دیرکرد قبل از سال 76 مبلغ 100 ریال و بعد از سال 76 مبلغ 1000 ریال

 

 

 

تذکر مهم: فقط دارندگان گواهینامه پایه یکم صادره از تهران مبالغ فوق را در کلیه شعب بانک ملی می توانند پرداخت نمایند و دارندگان گواهینامه پایه یکم صادره از سایر شهرستانها بایستی مبالغ تعیین شده را به شماره حسابها و بانکهای مشخص شده شهرستانهای مربوطه برابر لیست تعیین شده حواله نمایند؛ ضمناً متقاضیانیکه دارای گواهینامه صادره از مراکز استانها (مجهز به سیستم مکانیزه) بوده و از شهرستانی بغیر از واحد صدور گواهینامه اولیه خویش تقاضای تعویض و یا المثنی را دارند (مدارک اخذ شده آنان توسط پست ارسال نمی گردد) بایستی نسبت به تهیه فیشهای بانکی به شماره حسابهای شهرستانی که ورود اطلاعات در آنجا انجام می گیرد اقدام نمایند؛ مثلاَ متقاضیانیکه گواهینامه اش صادره از اصفهان است و در تهران قصد تعویض دارد بایستی به شماره حسابهای تهران فیش تهیه نماید.

6- ارائه کدپستی و آدرس محل سکونت دائمیضمناً هزینه معاینه پزشکی و انجام تست اعتیاد و ارسال گواهینامه توسط پست به آدرس متقاضی و خدمات الکترونیک بعهده متقاضی خواهد بود.

7- فرم تکمیل شده درخواست تعویض توسط متقاضی ملصق به عکس متقاضی و ممهور به مهر دفتر متضمن نتیجه معاینه پزشکی انجام شده توسط پزشکان معاین تعیین شده برای هر دفتر و نتیجه تست اعتیاد بعمل آمده که ظرف 48 ساعت پس از معاینه پزشکی توسط آزمایشگاههای مشخص شده مبنی بر گواهی عدم اعتیادنکات مهم: الف- در مورد کسانیکه گواهینامه قبلی آنان با عینک بوده و اکنون با انجام جراحی لیزیک نیازی به استفاده از عینک ندارد تاییدیه
2 نفر پزشک معتمد ناجا در این خصوص در فرم معاینه پزشکی لازم است.ب- کسانیکه قبلاً دارای نقص عضو بوده اند و یا اینکه پس از اخذ گواهینامه وضعیت جسمانی آنان تغییر پیدا نموده پس از انجام معاینه پزشکی اخذ نظریه 2 نفر کارشناس عالی راهنمایی و رانندگیدر فرم معاینه پزشکی الزامی است.(در صورت عدم تشخیص یک افسر اگر هر دو نتوانستند تشخیص دهند به کمیسیون پزشکی راهنمایی می کنند)

8- جهت تعویض و یا المثنی گواهینامه های صادره از شهرستانهایی که هنوز به سیستم مکانیزه متصل نشده اند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس +10) و یا ادارات پست اقدام گردد

تبصره: بر اساس اعلام مرکز صدور پروانه‌های رانندگی، ارجاع متقاضیان تعویض و المثنی گواهینامه با سن بیش از 70 سال به منظور اطمینان از سلامت جسمانی آنان به مرکز صدور پروانه‌های رانندگی ضرورت نداشته و انجام معاینات پزشکی توسط 2 نفر پزشککفایت می کند؛ و تنها افراد دارای نقص عضو که دارای گواهینامه مشروط هستند و نیاز به درج نظریه کاردان فنی در سوابق آنها می باشد می بایست به این مرکز مراجعه نمایند.


مدارک لازم جهت تعویض گواهینامه پایه دوم
1- ارائه کارت ملی حضور شخص متقاضی الزامی میباشد
2-دو قطعه عکس جدید-رنگی- زمینه سفید- 4*3
3-اصل شناسنامه و کپی از صفحه اول و توضیحات در صورت داشتن توضیحات
4- ارائه آدرس کامل و کدپستی 10 رقمی الزامیست
5-اصل گواهینامه- درصورت مفقود بودن استعلام ازشهرک آزمایش(یا منقطه راهنمائی )وتکمیل فرم تعهد نامه محضری در دفتر خانه اسناد رسمی
6-برای المثنی گواهینامه شهرستان تهیه پاکت پستی ازاداره پست مرکزی الزامی میباشد (فقط المثنی شهرستانها)
7-با ارائه مدارک فوق برگه معاینه چشم صادرمیشود وانجام معاینه چشم نزدیکی ازپزشکان معتمد ناجا- متقاضیان بالای 70 سال بعد ازانجام معاینه چشم به باجه کاردان فنی شهرک ازمایش مراجعه نمایند.

برای تعویض گواهینامه ب 1
موقت انجام معاینه چشم نیاز نیست و ارائه 1 قطعه عکس کافیست
نرخ خدمات ارائه شده توسط دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
تعرفه دفتر خدمات الکترونیک انتظامی جهت گواهینامه مبلغ 3۵٠٠٠ ریال می باشد